Retningslinjer for hvad bestyrelsen og træner har mulighed for at få af klubben

  • klubben giver op til 2.000 kr. i tilskud til alle træner og bestyrelsesmedlemmer 1 gang årligt, perioden følger kalenderåret. 2.000 kr. er det maks. beløb klubben må give i forhold til skat, se evt. link https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976802
  • Træner, alle bliver tilbudt et trænerkursus, man forpligter sig til at være en aktiv del af træner teamet for et år af gangen, hvis man ikke deltager, har bestyrelsen mulighed for at kræve alle udgifter til træner kursus samt tilbage betaling af tilskudet på de 2.000 kr.